Segítség: +36 30 594 4178 Olcsobbat.hu - spórolni tudni kell
Segítség: +36 30 594 4178

Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatakezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően. A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

Az adatkezelő: az ReachRise Digital Zrt. (1139 Budapest, Váci út 99-105. 3.em.), mint a www.olcsobbat.hu tulajdonosa (a továbbiakban: Olcsobbat.hu).

Az Olcsobbat.hu adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Elérhetősége: info@olcsobbat.hu

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.olcsobbat.hu/olcsobbatrol/adatvedelem/ felületen.

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén az Olcsobbat.hu újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

Egyes adatkezelések

REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációval az Olcsobbat.hu egyes funkciói és szolgáltatásai érhetőek el, mint Vélemények, a Kérdezz felelek funkció, tájékoztatás az Olcsobbat.hu működésével kapcsolatos információkról.

A regisztráció önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti az Olcsobbat.hu által a regisztráció során megadott személyes adatait törlését. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul.

A regisztráció során a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait visszavonásig kezeljük. A regisztráció során a név, e-mail cím, és a facebook, illetve a Google fiók használata esetén, az Ön hozzájárulásával átvett e-mail cím és név, és közösségi profil azonosító, mint személyes adatok kerülnek felvételre. A regisztráció során rögzíthető továbbá számlázási cím és szállítási cím.

A regisztráció törlését és egyben adatkezelés során felvett személyes adatok törlését az info@olcsobbat.hu e-mail címre írva kezdeményezheti. A törlést az Olcsobbat.hu 1 héten belül teljesíti.

HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

Az Olcsobbat.hu rendszeresen (jellemzően) havonta a hírlevélben értesíti újdonságairól és az oldalon elérhető termékekről a hírlevélre feliratkozott felhasználókat. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A hírlevélre való feliratkozás és így az Olcsobbat.hu adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hírlevél alján található leiratkozó link használatával. Az Olcsobbat.hu hírlevél célú adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat az Olcsobbat.hu visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében az Olcsobbat.hu az Ön e-mail címét, és nevét, mint személyes adatokat kezeli. A nevének kezelését a Grt. 6. §-a írja elő.

Olcsobbat.HU SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Regisztráció nélkül is, önkéntes hozzájárulás alapján elérhetőek az Olcsobbat.hu egyes termékoldalain lévő szolgáltatások, melyek használatához az Ön e-mail címe, mint személyes adat kerül felvételre. Ezek az Árfigyelő szolgáltatás, a Vélemények és a Kérdezz felelek funkció.

Az e-mail cím megadásával önkéntes hozzájárulást adja az Olcsobbat.hu egyes szolgáltatásaihoz szükséges adatkezeléshez, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti az Olcsobbat.hu által a megadott személyes adatának, e-mail címének törlését. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. Az Olcsobbat.hu a szolgáltatásaival kapcsolatosan e-mail címét a felvételtől számított 6 hónapig kezeli, az így felvett e-amil címének törlését az info@olcsobbat.hu e-mail címre írva teheti meg. A törlést az olcsobbat.hu 1 héten belül teljesíti.

Az Olcsobbat.hu-nak leadott felhasználói vélemények a mindenkori Vélemény-kezelési irányelvek szerint kerülnek publikálásra. A megadott becenév személyes adatot nem tartalmazhat!

PIAC-ÉS KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS

A piackutatást és közvélemény-kutatást személyes adatok felhasználásával kizárólag az Ön hozzájárulásával végezzük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az Olcsobbat.hu önkéntes alapú anonim piackutatást az Olcsobbat.hu-tól független, külső rendszerek használatával biztosítja. Az anonim piackutatás során az Olcsobbat.hu személyes adatot nem kezel.

ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE

Az Olcsobbat.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók végzik (Google Analytics). A külső szolgáltatók részére az Olcsobbat.hu személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.

IP CÍMEK KEZELÉSE

Mint a legtöbb weboldal, információ biztonsági érdekből az Olcsobbat.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), mint személyes adatot. A személyes adaton kívül a naplófile-ok tartalmazzák még a látogató által használt böngésző típusát, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét. Az Olcsobbat.hu látogatóinak/felhasználóinak IP címét az Olcsobbat.hu a GDPR által is elismert információ biztonsági érdekből, átkattintások ellenőrzésére (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az átkattintástól számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeli.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Olcsobbat.hu elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybe vételét. Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval megállapodást kötünk és az adatfeldolgozó személyéről és az által végzett tevékenységéről a jelen dokumentumban Önt tájékoztatjuk.

Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Lichtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatát az Olcsobbat.hu a Central Médiacsoport Zrt. által üzemeltetetett szervereken tárolja.

Ha nemzetközi adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!

AZ Olcsobbat.HU, MINT ADATFELDOLGOZÓ

Az Olcsobbat.hu a 100% Megbízható Bolt Program szolgáltatására a partnereivel (adott webshoppal) írásbelinek minősülő szerződést köt. Az Olcsobbat.hu e partnerek megbízása alapján – az írásban megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően - adatfeldolgozási tevékenységet végez a 100% Megbízható Bolt Program működése kapcsán. Az Olcsobbat.hu adatfeldolgozási tevékenysége megfelel a GDPR 28. cikkének.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság, bíróság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át az Olcsobbat.hu-nál tárolt és a hatóság, bíróság által megjelölt személyes adatát. Hatóság, bíróság részére - amennyiben az adatkérés pontos célja és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatot az Olcsobbat.hu csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Hatósági, bírósági adatszolgáltatás előtt az Olcsobbat.hu minden esetben meggyőződik, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a kérésnek eleget tesz.

ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket az Olcsobbat.hu úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Olcsobbat.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Olcsobbat.hu informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Olcsobbat.hu a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens esetén az Olcsobbat.hu – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

JOGORVOSLATOK

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),

 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk)

 • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk)

 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),

 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),

 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk)

 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

 • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Ön továbbá az Olcsobbat.hu adatkezelése miatt jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá jogorvoslatként az Olcsobbat.hu-val szemben bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az Olcsobbat.hu, mint adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát az Olcsobbat.hu, mint adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

"COOKIE" KEZELÉS (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

Az Olcsobbat.hu "cookie"-kat használ hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja az Olcsobbat.hu oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén az Olcsobbat.hu cookie-t helyezzen el. Az Olcsobbat.hu az alábbi típusú cookie-kat használ

Session (munkamenet) cookie:

Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Ez a cookie személyes adatot nem tartalmaz. A session cookie elhelyezésével biztosítja az Olcsobbat.hu, hogy az olcsobbat.hu oldal használata felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. A session cookie érvényességi ideje legkésőbb a művelet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú).

Unique user ID cookie

E cookie célja, hogy minden látogatása alkalmával az Olcsobbat.hu az Ön számára leginkább releváns információkat mutassa meg. A unique user ID cookie személyes adatot nem tartalmaz, az egyes felhasználói aktivitásokat, beállításokat tárolja. A unique user ID cookie érvényességi ideje a látogatástól számított 1 hónap.

Külső szervezetek által telepített cookie

Cookie-kat az Olcsobbat.hu hirdetést kiszolgáló partnerei is használnak. A partnerek által üzemeltetett szerverek www.olcsobbat.hu látogatása során cookie-t közvetlenül a látogató böngészőjében tárolják le. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak.

Cookie-k tiltása

Ha szeretné letiltani az Olcsobbat.hu által elhelyezett cookie-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a cookie-k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével az olcsobbat.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára.

Külső partnerek által telepített cookie-k tiltását egyes partnereinkél is elvégezheti:

https://www.rtbhouse.com/optout-page/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout